สถานีรถไฟ/southern fort/train

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Map80.gif

สถานีรถไฟ/southern_fort/train

รายละเอียดแผนที่ : ไม่มี

NPC

Monster

Portal

โมโอ้นักสำรวจ(120, 86),ทหารช่าง(47, 128),ทหารเกณฑ์(81, 112),ทหารเกณฑ์(83, 113),ทหารเกณฑ์(85, 114),ทหารเกณฑ์(87, 115),ทหารเกณฑ์(79, 113),ทหารเกณฑ์(81, 114),ทหารเกณฑ์(83, 115),ทหารเกณฑ์(85, 116),ทหารเกณฑ์(77, 114),ทหารเกณฑ์(79, 115),ทหารเกณฑ์(81, 116),ทหารเกณฑ์(83, 117),ทหารเกณฑ์(75, 115),ทหารเกณฑ์(77, 116),ทหารเกณฑ์(79, 117),ทหารเกณฑ์(81, 118),ทหารเกณฑ์(70, 118),ทหารเกณฑ์(72, 119),ทหารเกณฑ์(74, 120),ทหารเกณฑ์(76, 121),ทหารเกณฑ์(68, 119),ทหารเกณฑ์(70, 120),ทหารเกณฑ์(72, 121),ทหารเกณฑ์(74, 122),ทหารเกณฑ์(66, 120),ทหารเกณฑ์(68, 121),ทหารเกณฑ์(70, 122),ทหารเกณฑ์(72, 123),ทหารเกณฑ์(64, 121),ทหารเกณฑ์(66, 122),ทหารเกณฑ์(68, 123),ทหารเกณฑ์(70, 124),จ่าผู้ฝึก(86, 111),ผู้บังคับหมวดพิเศษ(88, 104),ผู้บังคับหมวดพิเศษ(98, 109),พันเอก รอมเมล(94, 105),เจ้าหน้าที่การรถไฟ(132, 89),

N/A