วิหารฝึกหัด/training ground/town

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Map244.gif

วิหารฝึกหัด/training_ground/town

รายละเอียดแผนที่ : ไม่มี

NPC

Monster

Portal

N/A