สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต3/avatar training ground/test03

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Map439.gif

สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต3/avatar_training_ground/test03

รายละเอียดแผนที่ : ไม่มี

NPC

Monster

Portal

N/A

N/A

N/A