สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1/avatar training ground/test01

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Map437.gif

สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1/avatar_training_ground/test01

รายละเอียดแผนที่ : ไม่มี

NPC

Monster

Portal

N/A

N/A

N/A