ห้องขัง/prison/jail

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Map96.gif

ห้องขัง/prison/jail

รายละเอียดแผนที่ : ไม่มี

NPC

Monster

Portal

N/A

N/A