ปราสาทสมาคม/battle/guild war01

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Map194.gif

ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01

รายละเอียดแผนที่ : ไม่มี

NPC

Monster

Portal

ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(154, 129),ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(159, 132),ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(193, 110),ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(200, 112),ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(182, 115),ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(165, 123),