ช่องว่างแห่งมิติ/event/dimension space

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Map482.gif

ช่องว่างแห่งมิติ/event/dimension_space

รายละเอียดแผนที่ : ไม่มี

NPC

Monster

Portal

N/A

N/A