โจรสลัดเขี้ยวทมิฬ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
โจรสลัดเขี้ยวทมิฬ
Monster5.gif
Level Health Exp Races
20 950 180
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
198~228 54~48 2
162
Def Def% MDef MDef%
17 0 28
0
Flee Move Atk Element Def Element
57 7 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare