หัวฟักทอง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หัวฟักทอง
Monster67.gif
Level Health Exp Races
5 462 14
พืช/plant
Atk MAtk Atk Range Hit
140~192 11~2 2
135
Def Def% MDef MDef%
11 0 12
0
Flee Move Atk Element Def Element
40 6 ปกติ/normal
ธาตุมืด/dark
Drop

Item327.gifฟักทอง(30%)

Drop rare

Item328.gifหมวกฟักทอง(Star.pngStar.pngStar.png)