หน่อเหล็กไหล

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หน่อเหล็กไหล
Monster160.gif
Level Health Exp Races
50 22555 3240
พืช/plant
Atk MAtk Atk Range Hit
300~270 420~520 3
440
Def Def% MDef MDef%
37 0 170
0
Flee Move Atk Element Def Element
207 1 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item33.gifรากไผ่(1%)
Item41.gifหน่อไม้(50%)

Drop rare

Item1067.gifเหรียญรูปมังกร(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item582.gifแหวนมรกต(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1070.gifเหรียญรูปวิหค(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item771.gifกรรไกร(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1071.gifเหรียญรูปผลึกคริสตัน(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item996.gifเครื่องรางเหล็กไหล(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)