นายกองเขี้ยวทมิฬ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
นายกองเขี้ยวทมิฬ
Monster88.gif
Level Health Exp Races
32 2517 709
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
364~442 41~32 4
179
Def Def% MDef MDef%
21 0 41
0
Flee Move Atk Element Def Element
84 6 ปกติ/normal
ธาตุมืด/dark
Drop

Item35.gifดาบหัก(50%)
Item36.gifขนนัล(40%)
Item37.gifเขี้ยวนัล(20%)
Item38.gifเหรียญเขี้ยวทมิฬ(80%)
Item38.gifตราหัวหน้ากองเขี้ยวทมิฬ(5%)

Drop rare

Item50.gifโล่เหล็ก(Star.png)
Item243.gifดาบเขี้ยวทมิฬ(Star.pngStar.pngStar.png)