ต้นไม้ระดับที่ 3

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ต้นไม้ระดับที่ 3
Monster271.gif
Level Health Exp Races
41 135 -13207
การงานทำสวน/garden
Atk MAtk Atk Range Hit
14~22 15~20 2
175
Def Def% MDef MDef%
8 0 18
0
Flee Move Atk Element Def Element
94 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare