กิ้งก่าไฟ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กิ้งก่าไฟ
Monster151.gif
Level Health Exp Races
50 7195 2860
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
585~670 55~40 3
258
Def Def% MDef MDef%
25 0 47
0
Flee Move Atk Element Def Element
226 9 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item753.gifหางของกิ้งก่าไฟ(80%)
Item751.gifหนังของกิ้งก่าไฟ(90%)
Item238.gifหนังสัตว์ติดไฟ(70%)

Drop rare

Item768.gifเทียนไข(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)