ไอซ์ซี่ นางพญาน้ำแข็ง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ไอซ์ซี่ นางพญาน้ำแข็ง
Monster179.gif
Level Health Exp Races
999 1500000 4660
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
2500~3500 2000~4000 4
650
Def Def% MDef MDef%
130 60 50
70
Flee Move Atk Element Def Element
300 14 ธาตุน้ำ/water
ธาตุน้ำ/water
Drop

Item1400.gifไม้เท้านางพญาน้ำแข็ง(30%)
Item933.gifซากน้ำแข็ง(25%)
Item928.gifผลึกน้ำแข็ง(65%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)

Drop rare