เควส/ไม้เท้าเก่าแก่ของคุณปู่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ไม้เท้าเก่าแก่ของคุณปู่
ชื่อ NPC : Npc155.gifเลโกลัส
อาชีพ : วิซาร์ด/วิทช์
เลเวลที่ต้องการ : 34
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

ไม้เท้าเก่าแก่ของคุณปู่

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc155.gifเลโกลัส(12,67)