ไพโร เจ้าแห่งการลุกไหม้

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ไพโร เจ้าแห่งการลุกไหม้
Monster212.gif
Level Health Exp Races
999 2000000 5060
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
2500~4000 3000~4000 6
650
Def Def% MDef MDef%
150 20 150
70
Flee Move Atk Element Def Element
300 12 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item1084.gifหยดเลือดแห่งการลุกไหม้(80%)
Item1085.gifแร่ธาตุร้อนแรง(80%)
Item391.gifปืนไรเฟิลปราบจลาจล(30%)
Item1083.gifหัวใจแม็กม่า(80%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)

Drop rare