ไผ่เดือด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ไผ่เดือด
Monster27.gif
Level Health Exp Races
15 787 -999909
พืช/plant
Atk MAtk Atk Range Hit
192~216 53~46 2
155
Def Def% MDef MDef%
16 0 26
0
Flee Move Atk Element Def Element
50 5 ปกติ/normal
ธาตุแสง/light
Drop
Drop rare