ไกเซอร์ ออกญาเขี้ยวทมิฬ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ไกเซอร์ ออกญาเขี้ยวทมิฬ
Monster90.gif
Level Health Exp Races
999 1500000 2560
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
2500~3500 1500~2000 5
600
Def Def% MDef MDef%
100 30 100
15
Flee Move Atk Element Def Element
300 16 ปกติ/normal
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item35.gifดาบหัก(60%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)
Item36.gifขนนัล(60%)
Item1378.gifคันศรจ้าวทมิฬ(30%)
Item38.gifตราหัวหน้ากองเขี้ยวทมิฬ(50%)
Item38.gifเหรียญเขี้ยวทมิฬ(80%)
Item114.gifเศษเกราะ(40%)

Drop rare