โกเลม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
โกเลม
Monster38.gif
Level Health Exp Races
29 4135 523
หิน/stone
Atk MAtk Atk Range Hit
410~513 25~11 3
153
Def Def% MDef MDef%
33 0 6
0
Flee Move Atk Element Def Element
83 4 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item64.gifแร่เหล็ก(2.5%)
Item62.gifถ่านหิน(2.5%)
Item126.gifก้อนอิฐ(5%)

Drop rare

Item245.gifหน้ากากโกเลม(Star.pngStar.pngStar.png)