แมงกะพรุน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แมงกะพรุน
Monster32.gif
Level Health Exp Races
25 2050 335
ปลา/fish
Atk MAtk Atk Range Hit
285~315 115~130 4
170
Def Def% MDef MDef%
17 0 56
0
Flee Move Atk Element Def Element
80 3 ปกติ/normal
ธาตุแสง/light
Drop

Item106.gifเมือก(35%)
Item104.gifหนวดพิษ(30%)
Item105.gifเจล(60%)

Drop rare