แมงกะพรุนไฟ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แมงกะพรุนไฟ
Monster33.gif
Level Health Exp Races
26 2100 376
ปลา/fish
Atk MAtk Atk Range Hit
389~500 25~10 3
169
Def Def% MDef MDef%
17 0 26
0
Flee Move Atk Element Def Element
79 3 ปกติ/normal
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item106.gifเมือก(30%)
Item104.gifหนวดพิษ(60%)
Item105.gifเจล(60%)
Item112.gifผ้าขาด(50%)

Drop rare