แคสเตอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

-แคสเตอร์ คืออาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพคาเดท เป็นนักเวทย์ที่ใช้อาวุธปรเภทคฑาและไม้เท้าสามารถใช้เวทย์มนโจมตีและช่วยเหลือ สามารถ
เปลี่ยนอาชีพได้เมื่อระดับตั้งแต่ 15 ขึ้นไปและจะสมบูรณ์เมื่อมีระดับ 21

CASTER.png


แม่แบบ:อาชีพ

โลกแห่งเวทย์มนต์ยินดีต้อนรับคุณ

  • แคสเตอร์ คือ อาชีพนักเวทย์ใช้อาวุธประเภท คทาและไม้เท้า
  • แคสเตอร์เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพคาเดท ผู้เล่นสามารถทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพเป็นแคสเตอร์ได้ตั้งแต่ระดับ 15 ขึ้นไป แต่ผู้เล่นจะเป็นแคสเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีระดับ 21
  • แคสเตอร์เป็นอาชีพที่สามารถใช้เวทย์มนต์ต่างๆได้ ทั้งเวทย์มนต์โจมตีและเวทย์มนต์ช่วยเหลือ"วิญญาณแห่งธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ จงมาเป็นพลังให้กับข้า"


ทักษะ

Gameicon0.gif

บัฟแม่นยำ
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะ : 20 ช่อง
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายมีแม่นยำที่มากขึ้นและสามารถมองเห็นผู้ที่หายตัว(ความสามารถในการมองเห็น ระดับ 10)ได้
ระดับ 1 : เพิ่มแม่นยำ 10 ระยะ 5 นาที
ระดับ 2 : เพิ่มแม่นยำ 20 ระยะ 6 นาที
ระดับ 3 : เพิ่มแม่นยำ 30 ระยะ 7 นาที
ระดับ 4 : เพิ่มแม่นยำ 40 ระยะ 8 นาที
ระดับ 5 : เพิ่มแม่นยำ 50 ระยะ 9 นาที


Gameicon149.gif

ปรัชญาแห่งเฮอร์ราเคิล
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มจำนวนการสั่นต่ำสุดที่สุ่มได้ของทักษะพสุธาทลาย
ระดับ 1 : เพิ่ม 1 ครั้ง
ระดับ 2 : เพิ่ม 2 ครั้ง
ระดับ 3 : เพิ่ม 3 ครั้ง
ระดับ 4 : เพิ่ม 4 ครั้ง
ระดับ 5 : เพิ่ม 5 ครั้ง


Gameicon153.gif

แสงอัสนีบาต
รูปแบบ
โจมตีรอบเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบเป้าหมาย
ต้องการ : MP 30 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : สร้างแสงแห่งสายฟ้ามาทำลายกลุ่มเป้าหมาย(5x5 ช่อง)ทำให้กลุ่มเป้าหมายติดสถานะตาบอด(ใช้ความต้านทานแม่น/หลบ ป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 250% สถานะตาบอดมีระยะเวลา 5 วินาทีความแม่นลดลง 40
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 263% สถานะตาบอดมีระยะเวลา 10 วินาทีความแม่นลดลง 60
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 275% สถานะตาบอดมีระยะเวลา 15 วินาทีความแม่นลดลง 80
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 288% สถานะตาบอดมีระยะเวลา 20 วินาทีความแม่นลดลง 100
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 300% สถานะตาบอดมีระยะเวลา 25 วินาทีความแม่นลดลง 120


Gameicon66.gif

พลังเยือกแข็ง
รูปแบบ
โจมตีรอบเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบเป้าหมาย
ต้องการ : MP 14 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.4-0.8 วินาที
ความสามารถ : โจมตีรอบเป้าหมาย 5x5ทำให้ติดสถานะแช่แข็งซึ่งทำให้เดินไม่ได้และลดการป้องกันครั้งละ 5% ทุก ๆ ครั้งที่ใช้ใส่เป้าหมาย เป็นเวลา 3 วินาที(ใช้ความต้านทานห้ามเดินในป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 90% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 20%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 100% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 40%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 110% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 60%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 120% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 80%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 130% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 100%


Gameicon0.gif

บัฟหลบหลีก
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะ : 20 ช่อง
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายเพิ่มหลบหลีก
ระดับ 1 : เพิ่มหลบหลีก 10 ระยะ 5 นาที
ระดับ 2 : เพิ่มหลบหลีก 20 ระยะ 6 นาที
ระดับ 3 : เพิ่มหลบหลีก 30 ระยะ 7 นาที
ระดับ 4 : เพิ่มหลบหลีก 40 ระยะ 8 นาที
ระดับ 5 : เพิ่มหลบหลีก 50 ระยะ 9 นาที


Gameicon629.gif

บัฟพละกำลัง
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะ : 20 ช่อง
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายมีอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุดมากขึ้น
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 4% ระยะ 5 นาที
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 8% ระยะ 6 นาที
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 12% ระยะ 7 นาที
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 16% ระยะ 8 นาที
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 20% ระยะ 9 นาที


Gameicon175.gif

โล่แห่งแสง
รูปแบบ
เลเวล
5

ทำให้เป้าหมายเปลี่ยนการป้องกันเป็นธาตุแสงสามารถป้องกันการโจมตีทุกอย่างได้
ระดับ 1 : 1 นาที
ระดับ 2 : 1 นาทีครึ่ง
ระดับ 3 : 2 นาที
ระดับ 4 : 2 นาทีครึ่ง
ระดับ 5 : 3 นาทีใช้ MP 30


Gameicon154.gif

พฤกษาพันธนาการ
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 10 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1-1.5 วินาที
ความสามารถ : พลังโจมตีเวท 50% และทำให้ติดสถานะพฤกษาพันธนาการซึ่งทำให้เป้าหมายเดินช้าลง 3และลด HP ทุก ๆ 1 วินาทีแต่ไม่สามารถใช้ได้กับการป้องกันโดยธาตุดินแท้ และไฟแท้ได้
ระดับ 1 : ระยะเวลา 4 วินาที
ระดับ 2 : ระยะเวลา 5 วินาที
ระดับ 3 : ระยะเวลา 6 วินาที
ระดับ 4 : ระยะเวลา 7 วินาที
ระดับ 5 : ระยะเวลา 8 วินาที


Gameicon146.gif

ศาสตร์เวท
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเวท
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 10
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 20
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 30
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 40
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 50ระดับ 6: เพิ่มพลังโจมตีเวท 60
ระดับ 7 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 70
ระดับ 8 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 80
ระดับ 9 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 90
ระดับ 10 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 100


Gameicon50.gif

ขุมพลังเวท
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่ม MP MAX และฟื้นฟู MP
ระดับ 1 : เพิ่ม MP MAX 20 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 3
ระดับ 2 : เพิ่ม MP MAX 40 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 6
ระดับ 3 : เพิ่ม MP MAX 60 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 9
ระดับ 4 : เพิ่ม MP MAX 80 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 12
ระดับ 5 : เพิ่ม MP MAX 100 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 15
ระดับ 6 : เพิ่ม MP MAX 120 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 18
ระดับ 7 : เพิ่ม MP MAX 140 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 21
ระดับ 8 : เพิ่ม MP MAX 160 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 24
ระดับ 9 : เพิ่ม MP MAX 180 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 27
ระดับ 10 : เพิ่ม MP MAX 200 หน่วย ฟื้นฟู MP อย่างน้อย 30


Gameicon148.gif

ปรัชญาแห่งราซอร์
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มประสิทธิภาพของพลังอัสนีบาต
ระดับ 1 : เพิ่มความเสียหาย 20%
ระดับ 2 : เพิ่มความเสียหาย 30%
ระดับ 3 : เพิ่มความเสียหาย 40%
ระดับ 4 : เพิ่มความเสียหาย 50%
ระดับ 5 : เพิ่มความเสียหาย 60% และเพิ่มจำนวนครั้งให้ 1 ครั้ง


Gameicon30.gif

ศรัทธา
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่ม HP MAX และเพิ่มพลังโจมตีเวทศักดิ์สิทธิ์แต่จะลดเวทธรรมชาติลง 30% และลดเวทมืดลง 100%
ระดับ 1 : เพิ่ม HP MAX 60 และเพิ่มเวทศักดิ์สิทธิ์ 3%
ระดับ 2 : เพิ่ม HP MAX 120 และเพิ่มเวทศักดิ์สิทธิ์ 6%
ระดับ 3 : เพิ่ม HP MAX 180 และเพิ่มเวทศักดิ์สิทธิ์ 9%
ระดับ 4 : เพิ่ม HP MAX 240 และเพิ่มเวทศักดิ์สิทธิ์ 12%
ระดับ 5 : เพิ่ม HP MAX 300 และเพิ่มเวทศักดิ์สิทธิ์ 15%


Gameicon147.gif

ปรัชญาแห่งเบิร์น
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มประสิทธิภาพให้สถานะลุกไหม้เมื่อใช้เวทธาตุไฟ
ระดับ 1 : เพิ่มความแรง 8%
ระดับ 2 : เพิ่มความแรง 12%
ระดับ 3 : เพิ่มความแรง 16%
ระดับ 4 : เพิ่มความแรง 20%
ระดับ 5 : เพิ่มความแรง 24%


Gameicon150.gif

ปรัชญาแห่งฟรอซ
รูปแบบ
ติดตัวเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทักษะพลังน้ำแข็งและพลังเยือกแข็ง
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัวเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทักษะพลังน้ำแข็งและพลังเยือกแข็ง
ระดับ 1 : ลด MP 10% โจมตีเพิ่ม 10% แช่แข็งนานขึ้น 1.5 วินาที
ระดับ 2 : ลด MP 20% โจมตีเพิ่ม 20% แช่แข็งนานขึ้น 2 วินาที
ระดับ 3 : ลด MP 30% โจมตีเพิ่ม 30% แช่แข็งนานขึ้น 2.5 วินาที
ระดับ 4 : ลด MP 40% โจมตีเพิ่ม 40% แช่แข็งนานขึ้น 3 วินาที
ระดับ 5 : ลด MP 50% โจมตีเพิ่ม 50% แช่แข็งนานขึ้น 3.5 วินาที


Gameicon68.gif

สวดสู่สุขคติ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.7-3 วินาที
ต้องการ : ใช้ MP 30ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : มีโอกาสในการกำจัดผี และผีดิบทีเดียวตาย


Gameicon40.gif

ฟื้นฟู
รูปแบบ
เพิ่ม HP ให้เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : เพิ่ม HP ให้เป้าหมาย
ระยะ : 20 ช่อง
ระยะหลังร่าย : 1 วินาที
ความสามารถ : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมาย(เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์)ถ้าเป้าหมายเป็น ผี หรือผีดิบ จะเป็นการโจมตีด้วยเวทศักดิ์สิทธิ์
ระดับ 1 : เพิ่ม HP 100และ 5% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 100% ใช้ MP 6
ระดับ 2 : เพิ่ม HP 140และ 10% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 120% ใช้ MP 9
ระดับ 3 : เพิ่ม HP 180และ 15% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 140% ใช้ MP 12
ระดับ 4 : เพิ่ม HP 220และ 20% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 160% ใช้ MP 15
ระดับ 5 : เพิ่ม HP 260และ 25% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 180% ใช้ MP 18
ระดับ 6 : เพิ่ม HP 300และ 30% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 200% ใช้ MP 21
ระดับ 7 : เพิ่ม HP 340และ 35% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 220% ใช้ MP 24
ระดับ 8 : เพิ่ม HP 380และ 40% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 240% ใช้ MP 27
ระดับ 9 : เพิ่ม HP 460และ 45% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 260% ใช้ MP 30
ระดับ 10 : เพิ่ม HP 500และ 50% ของพลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีเวท 280% ใช้ MP 33


Gameicon67.gif

ลำแสงศักดิ์สิทธิ์
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทศักดิ์สิทธิ์ไปยังเป้าหมาย ซึ่งมีพลังโจมตีเวท 90%
ระดับ 1 : โจมตี 1 ครั้งระยะร่าย 0.1-0.2 วินาทีใช้ MP 9
ระดับ 2 : โจมตี 2 ครั้งระยะร่าย 0.2-0.4 วินาทีใช้ MP 14
ระดับ 3 : โจมตี 3 ครั้งระยะร่าย 0.3-0.6 วินาทีใช้ MP 19
ระดับ 4 : โจมตี 4 ครั้งระยะร่าย 0.4-0.8 วินาทีใช้ MP 24
ระดับ 5 : โจมตี 5 ครั้งระยะร่าย 0.5-1 วินาทีใช้ MP 29


Gameicon151.gif

รักษา
รูปแบบ
แก้ไขสถานะผิดปกติ
เลเวล
1

รูปแบบ : แก้ไขสถานะผิดปกติ
ต้องการ : ใช้ MP 15
ระยะ : 20 ช่อง
ความสามารถ : ฟื้นฟู HP 150 และแก้ไขสถานะบางอย่างให้กับเป้าหมาย(รักษาสถานะประเภทพิษและสถานะประเภทที่ได้จาก Monster)


Gameicon156.gif

ลูกศรเวท
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 0.2-0.5 วินาที
ความสามารถ : ยิงด้วยลูกศรเวทซึ่งไม่มีธาตุไปยังเป้าหมาย
ระดับ 1 : ลูกศร 1 ลูก ใช้ MP 6มีระยะหลังร่าย 1 วินาที
ระดับ 2 : ลูกศร 2 ลูก ใช้ MP 13มีระยะหลังร่าย 2 วินาที
ระดับ 3 : ลูกศร 3 ลูก ใช้ MP 21มีระยะหลังร่าย 3 วินาที
ระดับ 4 : ลูกศร 4 ลูก ใช้ MP 30มีระยะหลังร่าย 4 วินาที
ระดับ 5 : ลูกศร 5 ลูก ใช้ MP 41มีระยะหลังร่าย 5 วินาที
ระดับ 6 : ลูกศร 6 ลูก ใช้ MP 54มีระยะหลังร่าย 6 วินาที
ระดับ 7 : ลูกศร 7 ลูก ใช้ MP 70มีระยะหลังร่าย 7 วินาที
ระดับ 8 : ลูกศร 8 ลูก ใช้ MP 90มีระยะหลังร่าย 8 วินาที
ระดับ 9 : ลูกศร 9 ลูก ใช้ MP 116มีระยะหลังร่าย 9 วินาที
ระดับ 10 : ลูกศร 10 ลูก ใช้ MP 150มีระยะหลังร่าย 10 วินาที


Gameicon173.gif

ลูกไฟเวท
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 13 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.5-1.5 วินาที
ความสามารถ : ยิงลูกไฟซึ่งมีพลังโจมตีเวทเป็นธาตุไฟไปยังเป้าหมาย ทำให้เกิดสถานะลุกไหม้(ใช้ความต้านทานเจ็บภายในป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 100%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 125%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 150%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 175%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 200%
ระดับ 6 : พลังโจมตีเวท 225%
ระดับ 7 : พลังโจมตีเวท 250%
ระดับ 8 : พลังโจมตีเวท 275%
ระดับ 9 : พลังโจมตีเวท 300%
ระดับ 10 : พลังโจมตีเวท 325%


Gameicon46.gif

เปลวไฟบรรลัยกัลป์
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : เมื่อเป้าหมายติดสถานะลุกไหม้จะทำให้โจมตีแรงขึ้นเป็น 2 เท่า
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 150% ระยะร่าย 0.2-0.6 วินาที ใช้ MP 30
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 188% ระยะร่าย 0.4-0.9 วินาที ใช้ MP 37
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 225% ระยะร่าย 0.6-1.2 วินาที ใช้ MP 44
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 263% ระยะร่าย 0.8-1.5 วินาที ใช้ MP 51
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 300% ระยะร่าย 1-1.8 วินาที ใช้ MP 58


Gameicon152.gif

พสุธาทะลาย
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทธาตุดินซึ่งจะสุ่มจำนวนครั้ง มีพลังโจมตีครั้งละ 70%
ระดับ 1 : สุ่ม 1-5 ครั้ง ระยะร่าย 0.2-1.2 วินาทีใช้ MP 13
ระดับ 2 : สุ่ม 1-8 ครั้ง ระยะร่าย 0.4-1.4 วินาทีใช้ MP 17
ระดับ 3 : สุ่ม 1-11 ครั้ง ระยะร่าย 0.6-1.6 วินาทีใช้ MP 20
ระดับ 4 : สุ่ม 1-14 ครั้ง ระยะร่าย 0.8-1.8 วินาทีใช้ MP 22
ระดับ 5 : สุ่ม 1-17 ครั้ง ระยะร่าย 1-2 วินาทีใช้ MP 24


Gameicon62.gif

พลังอัสนีบาต
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 20 ช่อง
ความสามารถ : กระหน่ำโจมตีด้วยสายฟ้าซึ่งเป็นธาตุลม มีพลังโจมตีเวท 180%
ระดับ 1 : โจมตี 1 ครั้ง ระยะร่าย 0.5-1.5 วินาทีใช้ MP 8
ระดับ 2 : โจมตี 2 ครั้ง ระยะร่าย 0.9-2 วินาทีใช้ MP 16
ระดับ 3 : โจมตี 3 ครั้ง ระยะร่าย 1.3-2.5 วินาทีใช้ MP 22
ระดับ 4 : โจมตี 4 ครั้ง ระยะร่าย 1.7-3 วินาทีใช้ MP 28
ระดับ 5 : โจมตี 5 ครั้ง ระยะร่าย 2-3.5 วินาทีใช้ MP 33
ระดับ 6 : โจมตี 6 ครั้ง ระยะร่าย 2.4-4 วินาทีใช้ MP 39
ระดับ 7 : โจมตี 7 ครั้ง ระยะร่าย 2.8-4.5 วินาทีใช้ MP 44
ระดับ 8 : โจมตี 8 ครั้ง ระยะร่าย 3.2-5 วินาทีใช้ MP 49
ระดับ 9 : โจมตี 9 ครั้ง ระยะร่าย 3.6-5.5 วินาทีใช้ MP 54
ระดับ 10 : โจมตี 10 ครั้ง ระยะร่าย 4-6 วินาทีใช้ MP 60


Gameicon37.gif

พลังน้ำแข็ง
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 6 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.1-0.7 วินาที
ความสามารถ : ทำให้ติดสถานะแช่แข็งซึ่งทำให้เดินไม่ได้และลดการป้องกันครั้งละ 5% ทุก ๆ ครั้งที่ใช้ใส่เป้าหมาย เป็นเวลา 3 วินาที(ใช้ความต้านทานห้ามเดินในป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 85% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 10%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 90% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 20%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 95% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 30%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 100% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 40%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 105% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 50%
ระดับ 6 : พลังโจมตีเวท 110% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 60%
ระดับ 7 : พลังโจมตีเวท 115% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 70%
ระดับ 8 : พลังโจมตีเวท 120% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 80%
ระดับ 9 : พลังโจมตีเวท 125% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 90%
ระดับ 10 : พลังโจมตีเวท 130% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 100%


แม่แบบ:อาชีพ/แคสเตอร์/เมนูทักษะ

650px