เควส/เวียนเทียน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : เวียนเทียน
ชื่อ NPC : Npc241.gifหลวงตา
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

เวียนเทียน

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC Npc242.gifเณรอิคคิว(4,106)
  • รายละเอียดเควส : เดินเวียนเทียนและคุยกับเณรอิคคิว
   • ตอนท้ายจะมีการทดสอบกับหลวงตา ด้วยการตอบคำถามกับหลวงตา ตั้งใจอ่านดีๆนะ
 2. รับเควสที่ NPC Npc242.gifเณรจำปี(4,106)
  • รายละเอียดเควส : เดินเวียนเทียนและคุยกับเณรจำปี
   • ตอนท้ายจะมีการทดสอบกับหลวงตา ด้วยการตอบคำถามกับหลวงตา ตั้งใจอ่านดีๆนะ
 3. รับเควสที่ NPC Npc242.gifเณรจำปา(4,106)
  • รายละเอียดเควส : เดินเวียนเทียนและคุยกับเณรจำปา
   • ตอนท้ายจะมีการทดสอบกับหลวงตา ด้วยการตอบคำถามกับหลวงตา ตั้งใจอ่านดีๆนะ
 4. รับเควสที่ NPC Npc242.gifเณรอิคคิว(4,106)
  • รายละเอียดเควส : เดินเวียนเทียนและคุยกับเณรอิคคิว
   • ตอนท้ายจะมีการทดสอบกับหลวงตา ด้วยการตอบคำถามกับหลวงตา ตั้งใจอ่านดีๆนะ
 5. รับเควสที่ NPC Npc242.gifเณรจำปี(4,106)
  • รายละเอียดเควส : เดินเวียนเทียนและคุยกับเณรจำปี
   • ตอนท้ายจะมีการทดสอบกับหลวงตา ด้วยการตอบคำถามกับหลวงตา ตั้งใจอ่านดีๆนะ
 6. รับเควสที่ NPC Npc242.gifเณรจำปา(4,106)
  • รายละเอียดเควส : เดินเวียนเทียนและคุยกับเณรจำปา
   • ตอนท้ายจะมีการทดสอบกับหลวงตา ด้วยการตอบคำถามกับหลวงตา ตั้งใจอ่านดีๆนะ
 7. รับเควสที่ NPC Npc242.gifเณรอิคคิว(4,106)
  • รายละเอียดเควส : เดินเวียนเทียนและคุยกับเณรอิคคิว
   • ตอนท้ายจะมีการทดสอบกับหลวงตา ด้วยการตอบคำถามกับหลวงตา ตั้งใจอ่านดีๆนะ
 8. รับเควสที่ NPC Npc242.gifเณรจำปี(4,106)
  • รายละเอียดเควส : เดินเวียนเทียนและคุยกับเณรจำปี
   • ตอนท้ายจะมีการทดสอบกับหลวงตา ด้วยการตอบคำถามกับหลวงตา ตั้งใจอ่านดีๆนะ
 9. รับเควสที่ NPC Npc242.gifเณรจำปา(4,106)
  • รายละเอียดเควส : เดินเวียนเทียนและคุยกับเณรจำปา
   • ตอนท้ายจะมีการทดสอบกับหลวงตา ด้วยการตอบคำถามกับหลวงตา ตั้งใจอ่านดีๆนะ
 10. รับเควสที่ NPC Npc241.gifหลวงตา(4,106)
  • รายละเอียดเควส : ฟังธรรมกับเณรทั้ง 3 เรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาทดสอบกับหลวงตาหละ
   • ระวังุถ้าตอบผิดหลวงตาไม่ให้ของรางวัลนะ
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง Item378.gifเพิ่มพลังฮึดสู้, Item205.gifกล่องเปิดยังไงก็ได้ดีเบียม 30 ก้อน (เฉพาะเทศกาล), Item2694.gifเหรียญกิจกรรม, Item2439.gifอำพันลึกลับ, Item2515.gifหมวกฤาษี, 50pxยาเพิ่ม EXP 300 (LV90 up ),