เรนเจอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

- เรนเจอร์ อาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพคาเดทเป็นนักพจญภัยที่ใช้อาวุธประเภทมีดสั้นและธนูสามารถโจมตีได้รวดเร็วด้วยมีดสั้นและสามารถโจมตี
ระยะไกลด้วยธนู สามาเปลี่ยนอาชีพได้ตั้งแต่ระดับ 15 และจะสมบูรณ์เมื่อมีระดับ 21

RANGER.png

ทักษะ

Gameicon579.gif

พลิ้วไหวดุจสายลม
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มหลบหลีก
ระดับ 1 : เพิ่มหลบหลีก 5 หน่วย
ระดับ 2 : เพิ่มหลบหลีก 10 หน่วย
ระดับ 3 : เพิ่มหลบหลีก 15 หน่วย
ระดับ 4 : เพิ่มหลบหลีก 20 หน่วย
ระดับ 5 : เพิ่มหลบหลีก 25 หน่วย


Gameicon26.gif

ความชำนาญการลอบโจมตี
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทธนู หน้าไม้ หรือมีด(หากใช้มีดจะไม่เพิ่มอัตราโจมตี)
ความสามารถ : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุดและเพิ่มความแม่นยำ
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 2% เพิ่มความแม่นยำ 2
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 4% เพิ่มความแม่นยำ 4
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 6% เพิ่มความแม่นยำ 6
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 8% เพิ่มความแม่นยำ 8
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 10% เพิ่มความแม่นยำ 10
ระดับ 6 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 12% เพิ่มความแม่นยำ 12
ระดับ 7 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 14% เพิ่มความแม่นยำ 14
ระดับ 8 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 16% เพิ่มความแม่นยำ 16
ระดับ 9 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 18% เพิ่มความแม่นยำ 18
ระดับ 10 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 20% เพิ่มความแม่นยำ 20


Gameicon227.gif

แอบซุ่ม
รูปแบบ
เลเวล
5

หายตัว ความเร็วการเคลื่อนที่จะลดลง


Gameicon47.gif

ความชำนาญการใช้ของมีคม
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทมีด หรืออาวุธบิน
ความสามารถ : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และเพิ่มอัตราโป๊ะเชะ
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 2% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 0.4%
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 4% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 0.8%
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 6% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 1.2%
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 8% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 1.6%
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 10% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 2%
ระดับ 6 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 12% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 2.4%
ระดับ 7 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 14% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 2.8%
ระดับ 8 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 16% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 3.2%
ระดับ 9 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 18% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 3.6%
ระดับ 10 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 20% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 4%


Gameicon27.gif

ความชำนาญการโจมตีระยะไกล
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทธนู หน้าไม้ ปลอกแขน หรือมีด(หากใช้มีดจะโจมตีด้วยพลังโจมตีสูงสุด เพิ่มโป๊ะเชะ 5% และติดระยะหลังใช้ 10 วินาที)
ความสามารถ : เพิ่มระยะการยิง
ระดับ 1 : เพิ่ม 6 ช่อง
ระดับ 2 : เพิ่ม 8 ช่อง
ระดับ 3 : เพิ่ม 10 ช่อง
ระดับ 4 : เพิ่ม 12 ช่อง
ระดับ 5 : เพิ่ม 14 ช่อง


Gameicon29.gif

โจมตีจุดสำคัญ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 5%
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 10%
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 15%
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 20%
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 25%


Gameicon142.gif

แม่นราวจับวาง
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทธนู หน้าไม้ หรือปลอกแขน
ความสามารถ : เพิ่มความแม่นยำ
ระดับ 1 : เพิ่ม 5
ระดับ 2 : เพิ่ม 10
ระดับ 3 : เพิ่ม 15
ระดับ 4 : เพิ่ม 20
ระดับ 5 : เพิ่ม 25


Gameicon157.gif

กายมีดรวมเป็นหนึ่ง
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
10

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทมีดและใช้ MP 1 ต่อการโจมตี 1 ครั้ง
ระยะหลังใช้ : 2 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะได้รับพลังโจมตีและความแม่นยำ
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตี 5 และแม่นยำ 3
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตี 10 และแม่นยำ 6
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตี 15 และแม่นยำ 9
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตี 20 และแม่นยำ 12
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตี 25 และแม่นยำ 15
ระดับ 6 : เพิ่มพลังโจมตี 30 และแม่นยำ 18
ระดับ 7 : เพิ่มพลังโจมตี 35 และแม่นยำ 21
ระดับ 8 : เพิ่มพลังโจมตี 40 และแม่นยำ 24
ระดับ 9 : เพิ่มพลังโจมตี 45 และแม่นยำ 27
ระดับ 10 : เพิ่มพลังโจมตี 50 และแม่นยำ 30


Gameicon56.gif

แม่นธนู
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทธนูหรือหน้าไม้ ใช้ MP 15 และใช้ลูกธนู 1 ลูก
ระยะ : 22 ช่อง
ระยะร่าย : 0.5-1.5 วินาที
ระยะหลังใช้ : 1.5 วินาทีความสามารถระดับ 1 : พลังโจมตี 120% ระดับ 2 : พลังโจมตี 157% ระดับ 3 : พลังโจมตี 193% ระดับ 4 : พลังโจมตี 230% ระดับ 5 : พลังโจมตี 267% ระดับ 6 : พลังโจมตี 304% ระดับ 7 : พลังโจมตี 340% ระดับ 8 : พลังโจมตี 377% ระดับ 9 : พลังโจมตี 414%
ระดับ 10 : พลังโจมตี 450%
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon47.gif

ประกายแสงผลึก
รูปแบบ
เลเวล
1

เปล่งประกายด้วยอำนาจแห่งผลึกลึกลับเป็นระยะเวลา 1 นาที ระหว่างนั้นจะ
- เพิ่มพลังโจมตี 15
- ฟื้นฟู HP 75 ทุกๆ 5 วินาทีใช้ MP 30


Gameicon58.gif

หมอกควัน
รูปแบบ
สาปรอบตัวผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : สาปรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : ใช้ MP 25
ระยะหลังใช้ : 3 วินาทีระยะใช้งาน : 30 วินาที
ความสามารถ : ปล่อยหมอกควันรอบตัวผู้ใช้(ใช้ความต้านทานแม่น/หลบป้องกัน)
ระดับ 1 : ลดความแม่นยำ 10 และลดหลบหลีก 8
ระดับ 2 : ลดความแม่นยำ 20 และลดหลบหลีก 16
ระดับ 3 : ลดความแม่นยำ 30 และลดหลบหลีก 24
ระดับ 4 : ลดความแม่นยำ 40 และลดหลบหลีก 32
ระดับ 5 : ลดความแม่นยำ 50 และลดหลบหลีก 40


Gameicon176.gif

ลดเกราะ
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทมีดและใช้ MP 10
ระยะหลังใช้ : 20 วินาทีระยะใช้งาน : 25 วินาที
ความสามารถ : ลดพลังป้องกันของเป้าหมาย(ใช้ความต้านทานเกราะป้องกัน)
ระดับ 1 : ลดป้องกัน 10+3
ระดับ 2 : ลดป้องกัน 20+6
ระดับ 3 : ลดป้องกัน 30+9
ระดับ 4 : ลดป้องกัน 40+12
ระดับ 5 : ลดป้องกัน 50+15


Gameicon155.gif

ยิงธนูปูพรม
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทธนูและใช้ลูกธนู 10 ลูก
รัศมี : 4x4 ช่อง
ระยะร่าย : 1 วินาที
ระยะหลังใช้ : 5 วินาทีความสามารถระดับ 1 : พลังโจมตี 100% ระดับ 2 : พลังโจมตี 138% ระดับ 3 : พลังโจมตี 175% ระดับ 4 : พลังโจมตี 213% ระดับ 5 : พลังโจมตี 250%
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon41.gif

แทงปลิดชีพ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทมีด และใช้ MP 30
ระยะใช้งาน : 15 วินาที
ระยะหลังใช้ : 1 นาที
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมาย(มีโอกาสติดสถานะเลือดออกหรือทำให้เป้าหมายเกือบตาย)
ระดับ 1 : พลังโจมตี 110%
ระดับ 2 : พลังโจมตี 120%
ระดับ 3 : พลังโจมตี 130%
ระดับ 4 : พลังโจมตี 140%
ระดับ 5 : พลังโจมตี 150%
ระดับ 6 : พลังโจมตี 160%
ระดับ 7 : พลังโจมตี 170%
ระดับ 8 : พลังโจมตี 180%
ระดับ 9 : พลังโจมตี 190%
ระดับ 10 : พลังโจมตี 200%
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้