เรดคลิฟ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
เรดคลิฟ
Monster75.gif
Level Health Exp Races
28 4045 470
ปลา/fish
Atk MAtk Atk Range Hit
357~415 55~51 3
154
Def Def% MDef MDef%
33 0 17
0
Flee Move Atk Element Def Element
79 6 ปกติ/normal
ธาตุน้ำ/water
Drop

Item116.gifก้าม(35%)
Item115.gifเนื้อปู(55%)
Item117.gifกระดอง(40%)
Item115.gifเนื้อปูชั้นดี(15%)

Drop rare

Item198.gifเกราะห่วงโซ่(Star.png)
Item966.gifหมวกปูแดง(Star.pngStar.pngStar.png)