เม่น lv75

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
เม่น lv75
Monster108.gif
Level Health Exp Races
75 4902 11176
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
579~729 69~74 3
248
Def Def% MDef MDef%
37 0 81
0
Flee Move Atk Element Def Element
153 4 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare