เควส/เปลี่ยนอาชีพเบลดมาสเตอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : เปลี่ยนอาชีพเบลดมาสเตอร์
ชื่อ NPC : Npc146.gifไซเฟอร์
อาชีพ : ไฟเตอร์
เลเวลที่ต้องการ : 41
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

เปลี่ยนอาชีพเบลดมาสเตอร์

ขั้นตอนการทำเควส