เปลี่ยนสีชุด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

 • เงื่อนไขการทำเควสเปลี่ยนสีชุดต้องมี เลเวลอย่างน้อย 70ขึ้นไป
 • สีและความสามารถชุด
 • รายละเอียดเพิ่มเติม 1.การเปลี่ยนสีชุดเป็นการเพิ่มสถานะบางอย่าง และลดสถานะบางอย่างของตัวละครเพื่อให้เหมาะสมกับสกิลคลาสสามของสายอาชีพนั้นๆ 2.ถ้าหากไม่มีสกิลคลาสสามก็จะยังสามารถเปลี่ยนสีชุดได้เช่นกัน 3.การเปลี่ยนสีชุดจะเกิดผลสูงสุดกับสกิลคลาสสามของสายอาชีพนั้นๆ ตามสีชุดของสายอาชีพ

  ในการเปลี่ยนสีชุดโดยการทำเควสนั้น เราจะได้บัฟระยะเวลาการคงอยู่ของชุดถึง 24 ชั่วโมง (ชั่วโมงในเกม ไม่ใช่ชั่วโมงจริงนะ คือถ้าเราออกเกมมันก็ยังอยู่)

  แต่ถ้าใช้เงินโซล ซื้อใบเปลี่ยนสีชุด จะได้เพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น(ชั่วโมงในเกมเช่นกัน)แต่สามารถเปลี่ยนได้ทันที โดยไปซื้อบัตรสำหรับขอเปลี่ยนสีชุดจากเจ้าหน้าที่อคาเดมี่ครับ

 • จุดดที่น่าสนใจ
 • 1.ถ้าทำเควสจะได้ระยะเวลาการคงอยู่ของชุดนานกว่าซื้อโซล

  2.ผู้เล่นที่ไม่ต้องการทำเควส สามารถเปลี่ยนสีได้จากการซื้อ บัตรสำหรับขอเปลี่ยนสีชุด จากเจ้าหน้าที่อคาเดมี่ หมวด อื่นๆ โดยจะมีระยะเวลาการคงอยู่ของบัฟเพียง 3 ชั่วโมง

  3.สามารถเพิ่มระยะเวลาของบัฟได้โดยซื้อ บัตรขอเพิ่มเวลาของสีชุด 3 ชม มาเติมได้ครับ

  4.ระหว่างที่มีบัฟเปลี่ยนสีชุดอยู่นั้นไม่สามารถทำเควสนี้ได้

 • ข้อควรระวัง
 • 1.ชุดนั้นจะเป็นการบ่งบอกถึงสาย ว่าสายใดเป็นอย่างไร มันจะมีค่าพลังบางอย่างที่เพิ่ม และค่าพลังบางอย่างที่ลด ตรงนี้ต้องอ่านดีๆนะครับ ไม่ได้ได้มาแต่ข้อดีอย่างเดียว

  2.อย่าเพิ่มเวลาบัฟมากเกินความจำเป็น ถ้าอยากจะลองขอแนะนำให้ลองดูด้วยระยะเวลาน้อยๆก่อนครับ

  3.ในการกำเนิดใหม่หรือจุตินั้น ต้องไม่มีสีของชุดคงอยู่ ไม่งั้นจะไม่สามารถที่จะทำการจุติได้ในขั้นตอนสุดท้าย คือต้องรอให้สีหมดเวลาก่อนถึงจะ จุติได้นั่นเอง


  Change color 1.1.png
  Change color 1.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ คำราม

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก STR จะไปเพิ่มให้อัตราโป๊ะเชะสูงขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ลดความแรงโป๊ะเชะ

  เบอร์เซอร์เกอร์ สายบีสต์ วอร์ริเออร์


  Change color 2.1.png
  Change color 2.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ เวทย์ผนึก

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก VIT จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีสูงขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ลดอัตราการเพิ่มของ MP MAX

  พาลาดิน สายดาร์ค แลนเซอร์


  Change color 3.1.png
  Change color 3.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ เวทย์แห่งดาบธาตุ

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังโมตีเวทย์สูงขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ไม่ได้พลังป้องกันจากการเพิ่ม STATUS

  เบลดมาสเตอร์ สายเอเลเมนต์ เบลดมาสเตอร์


  Change color 4.1.png
  Change color 4.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ร่างกายพิษ

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก AGI จะไปเพิ่มให้อัตราโป๊ะเชะสูงขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX

  แอสซาซิน สายเวน่อมแมนเซอร์


  Change color 5.1.png
  Change color 5.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ล็อคเป้า

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้อัตราโป๊ะเชะสูงขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ลดความแรงโป๊ะเชะ

  ชาร์ปชูตเตอร์ สายอาร์ค ชูตเตอร์

  Change color 6.1.png
  Change color 6.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ความลึกลับแห่งการเวลา

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก LUK จะไปเพิ่มให้ HP MAX สูงขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ไม่ได้พลังป้องกันจากการเพิ่ม STATUS

  เทรเชอร์ฮันเตอร์ สายบีสต์ เทมเมอร์


  Change color 7.1.png
  Change color 7.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ กรงน้ำแข็ง

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก INT จะไปเพิ่มให้ MP MAX สูงขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX

  วิซาร์ด สายเอเลเมนเทอลิสต์


  Change color 8.1.png
  Change color 8.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ แสงแห่งเทพ

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก INT จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีเวทย์สูงขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ไม่สามารถมีพลังป้องกันได้

  เครลิค/นัน สายพรีสต์  Change color 9.1.png
  Change color 9.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ เกราะสะท้อน

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก INT จะไปเพิ่มให้หลบหลีกสูงขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ลดอัตรากรเพิ่มของพลังโจมตีเวทย์

  วอร์ลอค สายคอนเจอเรอร์


  Change color 10.1.png
  Change color 10.2.png


  ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ โจมตีจุดตาย

 • ข้อดี
 • เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปลดการร่ายให้เร็วขึ้น
 • ข้อเสีย
 • ลดอัพตราการเพิ่มของ HP MAX

  เซนจูเรี่ยน สายสไนเปอร์