เบลดมาสเตอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

- เบลดมาสเตอร์ คืออาชีพนักสู้ที่ฝึกฝนตนเองตามวิธีแห่งจอมดาบ ใช้อาวุธประเภท ดาบและดาบใหญ่เป็นอาชีพที่พัฒนามาจา อาชีพไฟเตอร์ ผู้เล่นสามารุถทำภารกิจ
เปลี่ยนอาชีพเป็นเบลดมาสเตอร์ ได้ตั้งแต่ระดับ 31 ขึ้นไปและจะสมบูรณ์เมื่อมีระดับ 41

BLADEMASTER.png


  • เบลดมาสเตอร์ คือ อาชีพนักสู้ที่ฝึกฝนตนเองตามวิถีแห่งจอมดาบ ใช้อาวุธประเภท ดาบและดาบใหญ่
  • เบลดมาสเตอร์เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพไฟเตอร์ ผู้เล่นสามารถทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพเป็นเบลดมาสเตอร์ได้ตั้งแต่ระดับ 35 ขึ้นไป แต่ผู้เล่นจะเป็นเบลดมาสเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีระดับ 41
  • เบลดมาสเตอร์เป็นอาชีพที่เชี่ยวชาญการต่อสู้ด้วยดาบ สามารถโจมตีเป้าหมายได้รวดเร็วและรุนแรงด้วยการใช้คอมโบของกระบวนท่าต่างๆ
  • สีชุด คือ การเปลี่ยนสีชุดเป็นการเพิ่มสถานะบางอย่าง และลดสถานะบางอย่างของตัวละครเพื่อให้เหมาะสมกับสกิลคลาสสามของสายอาชีพนั้นๆ จะเกิดผลสูงสุดกับสกิลคลาสสามของสายอาชีพนั้นๆ ตามสีชุดของสายอาชีพ

อาร์ค เบลดมาสเตอร์

23-3-2555 12-13-19.png

ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก Dex จะเพิ่มให้พลังโจมตีสูงขึ้น

ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มความต่อเนื่อง

โซล์ เบลดมาสเตอร์

23-3-2555 12-27-35.jpg

ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังป้องกันเวทย์สูงขึ้น

ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX

เอเลเมนต์ เบลดมาสเตอร์

23-3-2555 12-33-14.jpg

ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีเวทย์สูงขึ้น

ข้อเสีย : ไม่ได้พลังป้องกันจากการ เพิ่ม STATUS

เปลี่ยนสีชุด


"ดาบคือส่วนหนึ่งของร่างกายข้า แม้ข้าจะไม่มีลมหายใจ ดาบก็จะไม่มีวันหลุดจากมือข้าเด็ดขาด"ทักษะ

Gameicon195.gif

ความชำนาญดาบคู่
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : อาวุธประเภทดาบมือเดียว 2 เล่ม
ความสามารถ : ทำให้สามารถสวมใส่ดาบได้ที่มือรอง และเพิ่มความสามารถให้อาวุธมือรอง
ระดับ 1 : มีพลังโจมตี 50% แม่นยำ 50% และอัตราโป๊ะเชะ 30% ของมือรอง
ระดับ 2 : มีพลังโจมตี 55% แม่นยำ 55% และอัตราโป๊ะเชะ 35% ของมือรอง
ระดับ 3 : มีพลังโจมตี 60% แม่นยำ 60% และอัตราโป๊ะเชะ 40% ของมือรอง
ระดับ 4 : มีพลังโจมตี 65% แม่นยำ 65% และอัตราโป๊ะเชะ 45% ของมือรอง
ระดับ 5 : มีพลังโจมตี 70% แม่นยำ 70% และอัตราโป๊ะเชะ 50% ของมือรอง
ระดับ 6 : มีพลังโจมตี 75% แม่นยำ 75% และอัตราโป๊ะเชะ 55% ของมือรอง
ระดับ 7 : มีพลังโจมตี 80% แม่นยำ 80% และอัตราโป๊ะเชะ 60% ของมือรอง
ระดับ 8 : มีพลังโจมตี 85% แม่นยำ 85% และอัตราโป๊ะเชะ 65% ของมือรอง
ระดับ 9 : มีพลังโจมตี 90% แม่นยำ 90% และอัตราโป๊ะเชะ 70% ของมือรอง
ระดับ 10 : มีพลังโจมตี 95% แม่นยำ 95% และอัตราโป๊ะเชะ 75% ของมือรอง


Gameicon198.gif

ใช้ดาบป้องกัน
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : อาวุธประเภทดาบ
ความสามารถ : มีโอกาสใช้ดาบมาปัดป้องการโจมตีทางกายภาพทุกชนิด
ระดับ 1 : มีโอกาส 2% ที่ใช้ดาบมาป้องกัน
ระดับ 2 : มีโอกาส 4% ที่ใช้ดาบมาป้องกัน
ระดับ 3 : มีโอกาส 6% ที่ใช้ดาบมาป้องกัน
ระดับ 4 : มีโอกาส 8% ที่ใช้ดาบมาป้องกัน
ระดับ 5 : มีโอกาส 10% ที่ใช้ดาบมาป้องกัน


Gameicon201.gif

ผ่าสามพิภพ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 25 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบมือเดียว 2 เล่ม
ระยะหลังใช้ : 20 วินาที
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมาย 3 ครั้งโดยที่ไม่โต้ตอบกลับ(ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน)และความแม่นจะเพิ่มพลังโจมตีให้ทั้ง 3 ครั้ง
ระดับ 1 : พลังโจมตีครั้งแรก 70% , 80% และ 90%
ระดับ 2 : พลังโจมตีครั้งแรก 90% , 115% และ 130%
ระดับ 3 : พลังโจมตีครั้งแรก 110% , 140% และ 170%
ระดับ 4 : พลังโจมตีครั้งแรก 130% , 170% และ 210%
ระดับ 5 : พลังโจมตีครั้งแรก 150% , 200% และ 250%
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้


Gameicon203.gif

ดาบพิโรธ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 25 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบใหญ่
ระยะหลังใช้ : 4 วินาที
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมายอย่างแรง(เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 20% ) มีโอกาสทำความเสียหายระดับต่ำสุดและจะโจมตีหมู่เมื่อทักษะมังกรพิโรธ(ทักษะ C3)ไม่ติดระยะหลังใช้
ระดับ 1 : พลังโจมตี 150% และ 100% ที่ต่ำสุด
ระดับ 2 : พลังโจมตี 200% และ 150% ที่ต่ำสุด
ระดับ 3 : พลังโจมตี 300% และ 250% ที่ต่ำสุด
ระดับ 4 : พลังโจมตี 400% และ 350% ที่ต่ำสุด
ระดับ 5 : พลังโจมตี 500% และ 470% ที่ต่ำสุด
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้


Gameicon208.gif

กระบวนท่าทำลาย
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ
ความสามารถ : กดใช้ต่อเนื่องกับทักษะอื่นๆตามที่ระบุไว้ในทักษะความรู้เรื่องคอมโบ
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon211.gif

กระบวนท่าถล่มปฐพี
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ
ความสามารถ : กดใช้ต่อเนื่องกับทักษะอื่นๆตามที่ระบุไว้ในทักษะความรู้เรื่องคอมโบ
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon214.gif

กระบวนท่าโลกาวินาศ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ
ความสามารถ : กดใช้ต่อเนื่องกับทักษะอื่นๆตามที่ระบุไว้ในทักษะความรู้เรื่องคอมโบ
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon207.gif

ดาบผ่าอากาศ
รูปแบบ
โจมตีศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในทางของเป้าหมาย(มีผลทำให้มึนงง 0.1 วินาที)
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในทางของเป้าหมาย(มีผลทำให้มึนงง 0.1 วินาที)
ต้องการ : MP 20 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบ
ระยะหลังใช้ : 5 วินาทีความสามารถ
ระดับ 1 : โจมตี 40% และไกล 7 ช่อง
ระดับ 2 : โจมตี 80% และไกล 9 ช่อง
ระดับ 3 : โจมตี 120% และไกล 11 ช่อง
ระดับ 4 : โจมตี 160% และไกล 13 ช่อง
ระดับ 5 : โจมตี 200% และไกล 16 ช่อง
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon709.gif

ดาบธาตุน้ำ
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 50
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบ หรือดาบใหญ่
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 0-1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 20 วินาที (ใช้ร่วมกับกับดาบธาตุอื่น ๆ)
ความสามารถ : เรียกธาตุแห่งดาบน้ำมาหยุดเป้าหมายให้อยู่กับที่ระยะเวลาหนึ่ง
(ใช้ความต้านทานห้ามเดินป้องกัน) เมื่อแตกออกจะลดพลังป้องกัน และพลังป้องกันเวทของเป้าหมายเป็นระยะเวลา 15 วินาที(ใช้ความต้านทานลดป้องกันป้องกัน)
เวทแห่งดาบธาตุจะเพิ่ม
- เพิ่มการลดพลังป้องกัน


Gameicon716.gif

เวทแห่งดาบธาตุ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เรียนรู้การเรียกธาตุแห่งดาบมาช่วยโจมตี
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะดาบธาตุ
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มความสามารถของทักษะดาบธาตุ
- เพิ่ม MP MAX
- เอเลเมนต์เบลดมาสเตอร์สามารถทอนความเสียหายจากเวทสายธรรมชาติ 10% ต่อระดับทักษะ เมื่อทักษะดาบธาตุติดระยะหลังใช้


Gameicon197.gif

ความชำนาญดาบใหญ่
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : อาวุธประเภทดาบใหญ่
ความสามารถ : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด และพลังโจมตีต้องการ
พิเศษ : ทักษะใช้ดาบป้องกันเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ดาบป้องกัน
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 1% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 1% และพลังโจมตี 1
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 2% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 1.5% และพลังโจมตี 2
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 3% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 2% และพลังโจมตี 3
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 4% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 2.5% และพลังโจมตี 4
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 5% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 3% และพลังโจมตี 5
ระดับ 6 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 6% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 3.5% และพลังโจมตี 6
ระดับ 7 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 7% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 4% และพลังโจมตี 7
ระดับ 8 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 8% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 4.5% และพลังโจมตี 8
ระดับ 9 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 9% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 5% และพลังโจมตี 9
ระดับ 10 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 10% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 6% และพลังโจมตี 10


Gameicon196.gif

เส้นทางจอมดาบ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มความแม่นยำและความต้านทานประเภทมึน,ห้ามเดิน,ห้ามโจมตี และเคลื่อนไหวช้า
ระดับ 1 : เพิ่มความแม่นยำ 1 หน่วย และความต้านทาน 5%
ระดับ 2 : เพิ่มความแม่นยำ 2 หน่วย และความต้านทาน 10%
ระดับ 3 : เพิ่มความแม่นยำ 3 หน่วย และความต้านทาน 15%
ระดับ 4 : เพิ่มความแม่นยำ 4 หน่วย และความต้านทาน 20%
ระดับ 5 : เพิ่มความแม่นยำ 5 หน่วย และความต้านทาน 25%
ระดับ 6 : เพิ่มความแม่นยำ 6 หน่วย และความต้านทาน 30%
ระดับ 7 : เพิ่มความแม่นยำ 7 หน่วย และความต้านทาน 35%
ระดับ 8 : เพิ่มความแม่นยำ 8 หน่วย และความต้านทาน 40%
ระดับ 9 : เพิ่มความแม่นยำ 9 หน่วย และความต้านทาน 45%
ระดับ 10 : เพิ่มความแม่นยำ 10 หน่วย และความต้านทาน 50%


Gameicon204.gif

สมาธิในการต่อสู้
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 หน่วย
ความสามารถ : เพิ่มความสามารถตามสถานะของผู้ใช้
- STR : เพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP ทุก ๆ 8 วินาที
- VIT : เพิ่มอัตราการใช้ดาบป้องกัน
- DEX : เพิ่มความแม่นยำ
- AGI : เพิ่มความต้านทานประเภทมึน,ห้ามเดิน,ห้ามโจมตี และเคลื่อนไหวช้า
- INT : เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP ทุก ๆ 10 วินาที
- LUK : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ
ระดับ 1 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 3 นาที
ระดับ 2 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 3 นาที
ระดับ 3 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 4 นาทีและสามารถแก้ไขสถานะบางอย่างได้
ระดับ 4 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 4 นาทีและสามารถแก้ไขสถานะบางอย่างได้
ระดับ 5 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 5 นาทีและสามารถแก้ไขสถานะบางอย่างได้(สถานะบางอย่าง : แช่แข็ง, เดินช้า, พฤกษาพันธนาการ, โดนยาชา, คำสาปแห่งน้ำ, น้ำแข็งจับ, กลายเป็นหิน และ สับสน)


Gameicon216.gif

กระบวนท่าทะลายฟ้า
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ
ความสามารถ : กดใช้ต่อเนื่องกับทักษะอื่นๆตามที่ระบุไว้ในทักษะความรู้เรื่องคอมโบ
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon215.gif

กระบวนท่าสวรรค์คลั่ง
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ
ความสามารถ : กดใช้ต่อเนื่องกับทักษะอื่นๆตามที่ระบุไว้ในทักษะความรู้เรื่องคอมโบ
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon213.gif

กระบวนท่านรกเดือด
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ
ความสามารถ : กดใช้ต่อเนื่องกับทักษะอื่นๆตามที่ระบุไว้ในทักษะความรู้เรื่องคอมโบ
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon642.gif

เร่งจิตจู่โจม
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบใหญ่
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีจากความแม่นยำเป็นระยะเวลา 5 นาที
ระดับ 1 : แม่นยำหารด้วย 30 จะได้พลังโจมตี
ระดับ 2 : แม่นยำหารด้วย 25 จะได้พลังโจมตี
ระดับ 3 : แม่นยำหารด้วย 20 จะได้พลังโจมตี
ระดับ 4 : แม่นยำหารด้วย 15 จะได้พลังโจมตี
ระดับ 5 : แม่นยำหารด้วย 10 จะได้พลังโจมตี


Gameicon708.gif

ดาบธาตุดิน
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
1

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 50
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบ หรือดาบใหญ่
ระยะร่าย : 2-4 วินาที
ระยะหลังร่าย : 20 วินาที (ใช้ร่วมกับกับดาบธาตุอื่น ๆ)
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกัน และป้องกันเวทให้กับผู้ใช้ และยังโจมตีศัตรูรอบตัวผู้ใช้ทุก ๆ 3 วินาที แต่ดาบธาตุดินจะทนความเสียหายได้ไม่นาน และจะหายไป
เวทแห่งดาบธาตุจะเพิ่ม
- เพิ่มป้องกัน
- เพิ่มป้องกันเวท
- เพิ่มพลังโจมตี


Gameicon710.gif

ดาบธาตุลม
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
1

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 100
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบ หรือดาบใหญ่
ระยะร่าย : 3-5 วินาที
ระยะหลังร่าย : 40 วินาที (ใช้ร่วมกับกับดาบธาตุอื่น ๆ)
ความสามารถ : เรียกธาตุแห่งดาบลมมาปกป้องผู้ใช้ โดยที่ป้องกันไม่ให้โดนโจมตีจากเวท 40 วินาที
(ค่า INT จะเพิ่มระยะเวลาของ BUFF)
เวทแห่งดาบธาตุจะเพิ่ม
- เพิ่มจำนวนครั้งในการป้องกันจากเวท


Gameicon686.gif

มังกรพิโรธ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ระยะหลังใช้ : 60 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มความสามารถให้กับทักษะดาบพิโรธและผ่าสามพิภพให้โจมตีเป็นหมู่ เมื่อตัวทักษะมังกรพิโรธไม่ติดระยะหลังใช้
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะดาบพิโรธหรือผ่าสามพิภพ ขณะที่ระยะหลังใช้ของทักษะนี้ไม่มี
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- รัศมีเพิ่มขึ้น
- พลังโจมตีของทักษะดาบพิโรธและผ่าสามพิภพเพิ่มมากขึ้น
- อาร์คเบลดมาสเตอร์ใช้จะมีโอกาส 20% ที่เป้าหมายแรกจะโดนความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของ HP MAX เป้าหมาย ต่อระดับทักษะ (ความสามารถนี้จะมีผลกับ boss และ mini boss เป็นสร้างความเสียหาย 5000 หน่วย ต่อระดับทักษะ)


Gameicon687.gif

สวนกลับ
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
10

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ
ความสามารถ : เมื่อใช้ดาบป้องกันจะโจมตีกลับไปที่ผู้ที่โจมตีเรา โดยใช้ MP 50
ถ้าถือดาบคู่ศัตรูจะติดสถานะมึน เป็นระยะเวลา 3 วินาที
วิธีการฝึกฝน : เมื่อโจมตีสวนกลับได้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มพลังโจมตีขณะโจมตีสวนกลับ
- เพิ่มโอกาสโป๊ะเชะขณะโจมตีสวนกลับ
- เพิ่มอัตราใช้ดาบป้องกัน
- โจมตีสวนกลับได้ถี่ขึ้น
- โซล์เบลดแดนเซอร์เมื่อสวนกลับได้ จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของพลังป้องกันเวท ต่อระดับทักษะ


Gameicon711.gif

ดาบธาตุไฟ
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
1

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 และ HP 100
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบ หรือดาบใหญ่
ระยะร่าย : 0.5-1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 40 วินาที (ใช้ร่วมกับกับดาบธาตุอื่น ๆ)
ความสามารถ : เรียกธาตุแห่งดาบลมไฟมาที่ผู้ใช้ เมื่อโจมตีใส่เป้าหมายจะทำให้เป้าหมายติดสถานะดาบธาตุลุกไหม้
(ใช้ความต้านทานเจ็บภายในป้องกัน)
ซึ่งจะลดพลังป้องกัน 0+10 และพลังป้องกันเวท 0+10 และสามารถติดผู้อื่นต่อได้เมื่อเดินผ่านในความกว้าง 3x3 ช่อง
(ค่า INT จะทำให้ลุกไหม้แรงขึ้น)
เวทแห่งดาบธาตุจะเพิ่ม
- เพิ่มระยะเวลาของสถานะดาบธาตุลุกไหม้
- ความต้านทานเริ่มป้องกันได้น้อยลง
- ระยะเวลาเพิ่มขึ้น


Gameicon199.gif

เร่งกำลังจู่โจม
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบคู่
ความสามารถ : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด เพิ่มพลังโจมตีตามระดับผู้ใช้ ระดับละ 0.4 หน่วย และเพิ่มความเร็วในการเดินเป็นระยะเวลา 5 นาที
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 6%
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 12%
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 18%
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 24% และเพิ่มความเร็วในการเดิน 1
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 30% และเพิ่มความเร็วในการเดิน 2


Gameicon200.gif

ดาบคู่ผ่ามิติ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 30 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบมือเดียว 2 เล่ม
ความสามารถ : วาร์ปจู่โจมและผลักเป้าหมายถอยหลัง 2 ช่อง(ใช้ความต้านทานห้ามเดินป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตี 50% ระยะการโจมตี 7 ช่องใช้เวลาร่าย 2 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 7 วินาที
ระดับ 2 : พลังโจมตี 100% ระยะการโจมตี 9 ช่องใช้เวลาร่าย 1.5 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 6 วินาที
ระดับ 3 : พลังโจมตี 150% ระยะการโจมตี 11 ช่องใช้เวลาร่าย 1 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 5 วินาที
ระดับ 4 : พลังโจมตี 200% ระยะการโจมตี 13 ช่องใช้เวลาร่าย 0.5 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 4 วินาที
ระดับ 5 : พลังโจมตี 250% ระยะการโจมตี 16 ช่องใช้เวลาร่าย 0 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 3 วินาที
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon202.gif

ตวัดดาบทำลาย
รูปแบบ
โจมตีรอบตัวผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : MP 35 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบใหญ่
ระยะหลังใช้ : 5 วินาที
ความสามารถ : โจมตีศัตรูรอบตัวผู้ใช้มีโอกาสโจมตีต่ำสุด และผลักศัตรูถอยหลัง 2 ช่อง (ใช้ความต้านทานห้ามเดินป้องกัน)เมื่อมีกำแพงบังจะทำให้ติดมึน(ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตี 80% และพลังโจมตีต่ำสุด 20%
ระดับ 2 : พลังโจมตี 160% และพลังโจมตีต่ำสุด 110%
ระดับ 3 : พลังโจมตี 240% และพลังโจมตีต่ำสุด 200%
ระดับ 4 : พลังโจมตี 320% และพลังโจมตีต่ำสุด 290%
ระดับ 5 : พลังโจมตี 400% และพลังโจมตีต่ำสุด 380%
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้