เบคอลแลปซ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
เบคอลแลปซ์
Monster30.gif
Level Health Exp Races
90 5895 20795
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
621~786 48~36 2
330
Def Def% MDef MDef%
38 0 61
0
Flee Move Atk Element Def Element
208 8 ปกติ/normal
ธาตุน้ำ/water
Drop

Item106.gifเมือก(50%)
Item110.gifเอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(80%)
Item63.gifลูกตา(15%)
Item119.gifครีบ(25%)

Drop rare