เทอร์ทอยซ์ มังกรจ้าวผลึก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
เทอร์ทอยซ์ มังกรจ้าวผลึก
Monster215.gif
Level Health Exp Races
999 2500000 25060
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
5000~10000 2000~6000 5
760
Def Def% MDef MDef%
350 50 250
70
Flee Move Atk Element Def Element
100 5 ปกติ/normal
ธาตุมืด/dark
Drop

Item2271.gifผลึกเหลว(50%)
Item2269.gifเศษกระดองผลึก(70%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(39%)

Drop rare