เจ้าหน้าที่สมาคมนักล่าเผ่าอสุรา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Npc299.gif

เจ้าหน้าที่สมาคมนักล่าเผ่าอสุรา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ :

- ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่1/asura_field/field01(75, 79)
- ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2/asura_field/field02(83, 95)
- ถ้ำมรกตชั้นที่2/emerald_cave/field02(109, 70)
- ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่5/asura_field/field05(92, 101)
- ป่าเขตร้อน/asura_forest/field04(73, 92)
- ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3/asura_field/field03(124, 76)
- สุสานกษัตริย์ชั้นที่3/asura_desert/sand_dungeon03(102, 107)
- ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field01(120, 118)
- ป่าเขตร้อน/asura_forest/field02(143, 93)
- ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่3/thaitania_graveyard/field03(131, 176)
- ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field03(178, 38)
- ทะเลทรายตะวันออกเขต1/asura_desert/field01(76, 161)
- ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field04(95, 52)
- ถ้ำมรกตชั้นที่3/emerald_cave/field03(191, 168)
- ถ้ำมรกตชั้นที่1/emerald_cave/field01(122, 32)
- ทะเลทรายตะวันออกเขต3/asura_desert/field03(147, 191)
- ทะเลทรายตะวันออกเขต2/asura_desert/field02(93, 93)
- ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่4/asura_field/field04(104, 131)