เจดีย์ทราย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
เจดีย์ทราย
Monster396.gif
Level Health Exp Races
1 332 0
พืช/plant
Atk MAtk Atk Range Hit
175~182 50~40 2
134
Def Def% MDef MDef%
13 0 20
0
Flee Move Atk Element Def Element
29 2 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare