เคออสติค เจ้าแห่งหายนะ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
เคออสติค เจ้าแห่งหายนะ
Monster36.gif
Level Health Exp Races
999 1600000 2560
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
3000~4000 1500~2000 5
1000
Def Def% MDef MDef%
150 40 150
15
Flee Move Atk Element Def Element
200 12 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop

Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)
Item1398.gifขวานถล่มปฐพี(30%)
Item72.gifก้อนผลึกไทเบอเรียม(40%)
Item386.gifคฑาแห่งเคออสติค(20%)
Item56.gifผลึกไทเบอเรียม(60%)

Drop rare