เขียดป่า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
เขียดป่า
Monster454.gif
Level Health Exp Races
42 7415 2585
ปลา/fish
Atk MAtk Atk Range Hit
534~636 58~56 5
195
Def Def% MDef MDef%
28 0 0
0
Flee Move Atk Element Def Element
105 8 ธาตุมืด/dark
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item337.gifขากบ(23%)
Item54.gifขวดยาเปล่า(100%)
Item336.gifลูกตากบ(13%)
Item25.gifยางเหนียว(10%)

Drop rare