เควส/เก็บเห็ด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : เก็บเห็ด
ชื่อ NPC : ตัวละคร/โมริอา
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

เก็บเห็ด

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/โมริอา(141,89)