อินเฟอร์นอส บุตรแห่งอิคนัส

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
อินเฟอร์นอส บุตรแห่งอิคนัส
Monster150.gif
Level Health Exp Races
999 1500000 4660
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
1000~5500 4000~5000 4
700
Def Def% MDef MDef%
130 40 150
50
Flee Move Atk Element Def Element
350 14 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item743.gifเขาแห่งอินเฟอร์นอส(55%)
Item1382.gifลูกแก้วเพลิงโลกันตร์(30%)
Item750.gifเศษผ้าอัคนี(55%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)

Drop rare