อสูรพันกร อัลโฟ่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
อสูรพันกร อัลโฟ่
Monster159.gif
Level Health Exp Races
65 21495 7230
ปลา/fish
Atk MAtk Atk Range Hit
473~541 638~836 3
499
Def Def% MDef MDef%
34 0 161
0
Flee Move Atk Element Def Element
245 5 ปกติ/normal
ธาตุน้ำ/water
Drop

Item44.gifใบประกอบอาวุธระดับ 5(1%)
Item44.gifใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ(1%)
Item467.gifใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบประกอบธนูระดับพิเศษ(1%)
Item104.gifหนวดพิษ(60%)
Item467.gifใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ(1%)
Item106.gifเมือก(30%)
Item44.gifใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ(1%)
Item105.gifเจล(60%)
Item44.gifใบประกอบคฑาระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบประกอบแส้ระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบประกอบโล่ระดับพิเศษ(1%)
Item467.gifใบประกอบปืนกล(1%)

Drop rare

Item1069.gifเหรียญรูปกระดูกสัตว์(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item769.gifลูกแก้วไสยเวท(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1062.gifเหรียญรูปภูเขาไฟ(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item233.gifคันศรอัสนีบาต(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item584.gifถุงมือแสงอาทิตย์(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item660.gifค้อนวารี(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1061.gifเหรียญรูปคลื่น(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)