หุ่นพิฆาต

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หุ่นพิฆาต
Monster256.gif
Level Health Exp Races
90 8560 -976204
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
616~562 174~206 2
515
Def Def% MDef MDef%
89 5 2
0
Flee Move Atk Element Def Element
39 12 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare