หินแร่ในตำนาน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หินแร่ในตำนาน
Monster118.gif
Level Health Exp Races
61 -900 -9132
การงานเหมือง/ore
Atk MAtk Atk Range Hit
17~24 25~28 2
211
Def Def% MDef MDef%
12 0 25
0
Flee Move Atk Element Def Element
126 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare