เควส/หากะโหลกสัตว์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : หากะโหลกสัตว์
ชื่อ NPC : ตัวละคร/ทอร์เนอร์ นักโบราณคดี
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

หากะโหลกสัตว์

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/ทอร์เนอร์ นักโบราณคดี(30,131)