หัวหอมยักษ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หัวหอมยักษ์
Monster252.gif
Level Health Exp Races
92 31435 26968
พืช/plant
Atk MAtk Atk Range Hit
1103~1370 58~76 4
301
Def Def% MDef MDef%
279 0 -14
0
Flee Move Atk Element Def Element
175 6 ธาตุดิน/earth
ธาตุดิน/earth
Drop

Item2237.gifก้านหัวหอม(40%)
Item2234.gifแกนหัวหอม(20%)

Drop rare