หลิง หลิง lv19

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หลิง หลิง lv19
Monster95.gif
Level Health Exp Races
19 717 158
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
114~90 26~15 10
156
Def Def% MDef MDef%
9 0 11
0
Flee Move Atk Element Def Element
52 8 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare