หมวดหมู่:ทักษะระดับสามเบลดมาสเตอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon686.gif

มังกรพิโรธ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ระยะหลังใช้ : 60 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มความสามารถให้กับทักษะดาบพิโรธและผ่าสามพิภพให้โจมตีเป็นหมู่ เมื่อตัวทักษะมังกรพิโรธไม่ติดระยะหลังใช้
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะดาบพิโรธหรือผ่าสามพิภพ ขณะที่ระยะหลังใช้ของทักษะนี้ไม่มี
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- รัศมีเพิ่มขึ้น
- พลังโจมตีของทักษะดาบพิโรธและผ่าสามพิภพเพิ่มมากขึ้น
- อาร์คเบลดมาสเตอร์ใช้จะมีโอกาส 20% ที่เป้าหมายแรกจะโดนความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของ HP MAX เป้าหมาย ต่อระดับทักษะ (ความสามารถนี้จะมีผลกับ boss และ mini boss เป็นสร้างความเสียหาย 5000 หน่วย ต่อระดับทักษะ)


Gameicon687.gif

สวนกลับ
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
10

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ
ความสามารถ : เมื่อใช้ดาบป้องกันจะโจมตีกลับไปที่ผู้ที่โจมตีเรา โดยใช้ MP 50
ถ้าถือดาบคู่ศัตรูจะติดสถานะมึน เป็นระยะเวลา 3 วินาที
วิธีการฝึกฝน : เมื่อโจมตีสวนกลับได้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มพลังโจมตีขณะโจมตีสวนกลับ
- เพิ่มโอกาสโป๊ะเชะขณะโจมตีสวนกลับ
- เพิ่มอัตราใช้ดาบป้องกัน
- โจมตีสวนกลับได้ถี่ขึ้น
- โซล์เบลดแดนเซอร์เมื่อสวนกลับได้ จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของพลังป้องกันเวท ต่อระดับทักษะ


Gameicon716.gif

เวทแห่งดาบธาตุ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เรียนรู้การเรียกธาตุแห่งดาบมาช่วยโจมตี
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะดาบธาตุ
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มความสามารถของทักษะดาบธาตุ
- เพิ่ม MP MAX
- เอเลเมนต์เบลดมาสเตอร์สามารถทอนความเสียหายจากเวทสายธรรมชาติ 10% ต่อระดับทักษะ เมื่อทักษะดาบธาตุติดระยะหลังใช้


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด