เควส/หมวกผีเสื้อ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : หมวกผีเสื้อ
ชื่อ NPC : ตัวละคร/คาริน่า คนขายเสื้อ
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 7
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

หมวกผีเสื้อ

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/คาริน่า คนขายเสื้อ(103,135)