หน่อหลับไหล

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หน่อหลับไหล
Monster4.gif
Level Health Exp Races
1 109 -96
พืช/plant
Atk MAtk Atk Range Hit
9~11 4~4 2
112
Def Def% MDef MDef%
0 0 1
0
Flee Move Atk Element Def Element
17 1 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare