หนูท่อ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หนูท่อ
Monster58.gif
Level Health Exp Races
44 3595 2958
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
382~491 58~57 3
250
Def Def% MDef MDef%
27 0 57
0
Flee Move Atk Element Def Element
134 8 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare