หนอนเพลิง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หนอนเพลิง
Monster48.gif
Level Health Exp Races
90 5300 20795
แมลง/insect
Atk MAtk Atk Range Hit
608~756 38~36 3
267
Def Def% MDef MDef%
30 0 52
0
Flee Move Atk Element Def Element
177 2 ปกติ/normal
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item235.gifเปลือกตัวอ่อน(10%)
Item44.gifใบประกอบอาวุธระดับ 5(0.1%)
Item87.gifเปลือกแข็ง(25%)
Item237.gifใบไม้สีแดง(80%)
Item467.gifใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ(0.1%)
Item467.gifใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ(0.1%)

Drop rare