วุ้น ราชินี

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
วุ้น ราชินี
Monster98.gif
Level Health Exp Races
25 12695 1225
วุ้น/slime
Atk MAtk Atk Range Hit
305~325 350~420 4
347
Def Def% MDef MDef%
16 0 105
0
Flee Move Atk Element Def Element
151 5 ธาตุน้ำ/water
ธาตุน้ำ/water
Drop
Drop rare