วุ้นเกเร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
วุ้นเกเร
Monster105.gif
Level Health Exp Races
15 10495 200
วุ้น/slime
Atk MAtk Atk Range Hit
263~271 278~316 2
309
Def Def% MDef MDef%
11 0 91
0
Flee Move Atk Element Def Element
127 2 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare

Item1068.gifเหรียญรูปถ้ำใต้บาดาล(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1066.gifเหรียญรูปป่าดงดิบ(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1069.gifเหรียญรูปกระดูกสัตว์(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)